ผึ้งทวีโชค

บทความ

ประโยชน์ของนมผึ้ง (Royel jelly

13-03-2555 16:13:01น.

รอยัลเจลลี่ หรือ นมผึ้ง คือ อาหารที่ผึ้งงานใช้ในการเลี้ยงตัวอ่อนผึ้ง ผึ้งแม่รัง ผึ้วตัวผู้และ ผึ้งงาน นมผึ้งถูกผลิตจากต่อมไฮโปฟารินเจียบ (hypopharyngeal gland)  และต่อมแมนดิบูลาร์(mandibular gland) ที่อยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงาน ช่วงที่ผึ้งงานมี อายุ 6-12 วัน(haydak,1970) โดยจะคายนมผึ้งออกจากปากแล้วใส่ลงในหลอดรวงตัวหนอนผึ้งที่มีอายุไม่เกิน 3 วัน ให้กับตัวหนอนที่จะเป็นผึ้งแม่รังมากกว่าปกติ จนตัวหนอนผึ้งแม่รังเข้าดักแด้ และป้อนให้กับผึ้งแม่รังด้วย

การผลิต ในสภาพปกติผึ้งแต่ละรังมีการผลิตนมผึ้ง เพื่อเลี้ยงตัวหนอนผึ้งในรังอยุ่แล้ว การที่จะผลิตนมผึ้งให้ได้ปริมาณมาก จะใช้วิธีการจัดการรังเพื่อการผลิตผึ้งแม่รังออก(Johanson and Johanson,1973)แต่จะใช้เวลา 3 วัน หลังจากการย้ายหนอนแม่รังออก ก็จะดักนมผึ้งออกมา (Ono,1982)

ลักษณะ  นมผึ้งมีลักษณะคล้ายครีม นมข้นหวานหรือคล้ายแป้งเปียกๆ มีกลิ่นเปรี้ยว รสค่อยข้างเผ็ดเล็กน้อย สีของนมผึ้งมีสีขาวเหลือง ขึ้นอยู่กับน้ำตาลและชนิดของเกสร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ   องค์ประกอบทางเคมีของนมผึ้ง ประกอบด้วย ความชื้น 66.5%(57-70%) โปรตีน 12.34% (17-45%) ไขมัน 5.46% (3.5-19%) สารริดิวซิง (reducing substance) 12.49% เถ้า (เกลือแร่) 0.82% และสารที่ไม่สารวิเคราะห์ได้ 2.84% นมผึ้งอุดมไปด้วยวิตามินบี ซี ดี และวิตามิน ชนิดอื่นอีก มีกรดอะมิโนมากกว่า 21 ชนิด ไขมัน เกลือแร่ และ น้ำตาล กรดนิวคลีอิก(10-hydroxy decanoic acid) ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อรา

ประโยชน์   นมผึ้ง  ถูกใช้เป็นอาหารเสริม เครื่องสำอางและทางการแพทย์แก่มนุษย์ ใชบำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ เสริมสร้างความงามและผลต่อฮอร์โมน กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงและชายให้ได้สมดุลย์   และเพิ่มสมรรถภาพทางสร้าง

สเปริม์และช่วยการสุกของไข่ในสตรีมีประจำเดือนมาไวและหมดประจำเดือนช้า ช่วยให้คงความสาวได้นานกว่าปกติ ในผู้ชายจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้คงอยู่ได้นาน

การเก็บรักษาและการแปรรูป นมผึ้งสดที่ผ่านการกรองด้วยผ้าไนลอน ขนาด 100 เมช(mesh) เพื่อกำจัดไขและคราบตัวหนอนออก จะถูกเก็บไว้ในตู้แช่ที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 35 ฟ (0 ซ) การเก็บที่นานขึ้นจะใช้วิธีการเก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิต่ำกว่า 0ซ มีการแปรรูปนมผึ้งในหลายๆรูปแบบ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและง่ายต่อการบริโภค มีการทำนมผึ้งแห้ง(freeze dried royal jelly) ด้วยเครื่อง feeze drier แล้วบรรจุแคบซูล หรือ อัดเม็ดขาย นอกจากนี้แล้ว ยังมีการนำนมผึ้งผสมกับน้ำผึ้งและเกสรผึ้ง ให้อยู่ในรูปของแป้งเปียกเพื่อคุณค่าและการบริโภคที่เพื่อขึ้น อย่างไรก็ตามนมผึ้งสดยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพราะมีคุณค่าที่สมบูรณ์กว่าการนำไปแปรรูป