ผึ้งทวีโชค

น้ำผึ้งรวงเกสรดอกไม้ป่า

น้ำผึ้งรวงสดๆแบบธรรมชาติแยกออกเป็น 2 ประเภทคือน้ำผึ้งรวงดอกลำไยและน้ำผึ้งรวงดอกไม้ป่า วิธี รับประทานเหมือนกัน

1.       น้ำผึ้งรวงเกสรดอกไม้ป่า (Honey Comb Wild-flower) จะออกสีเหลืองทอง อยู่นานวันสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆไม่ถึงกับดำแต่รสชาติเหมือนเดิมคือ  รดชาติอ่อนนุ่มละมุนละไม หวานธรรมชาติ  กลิ่นหอมจะอ่อน ไม่ฉุน เนื่องจากมีเกสรดอกไม้หลากหลายชนิดรวมกัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ก็จะเป็นผึ้งมาจากเกสรดอกไม้ป่าเป็นส่วนใหญ่

2.       น้ำผึ้งรวงเกสรดอกลำไย (Honey Comb logan) จะออกสีน้ำตาลทอง อยู่นานๆวันสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ แต่รสชาติเหมือนเดิมคือ น้ำผึ้งเกสรดอกลำไย หวานจี๊ด หวานแหลมจนแสบคอ กลิ่นหอมเกสรดอกลำไย ดังนั้นน้ำผึ้งเกสรดอกลำไย100%จะอยู่ใน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน ในจังหวัดหวัดเชียงรายจะมีน้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่าผสมอยู่ประมาณ 10-20% ของแต่ละปี

แสดง 1-7 จาก 7 รายการ